Afsluitavond 2024

Zoals gebruikelijk werd er op de laatste woensdag van het verenigingsjaar niet meer gerepeteerd, maar werd er op 3 juli een gezellige avond georganiseerd door een aantal leden. Dit keer verzamelde men zich buiten de gemeentegrenzen van Epe, in Wilp. 

Heerlijk eten werd afgewisseld met leuke spelletjes, die in groepjes van 4 werden gedaan. De spelletjes varieerden van “doe”-opdrachten, zoals sjoelen en laddergolf, tot “denk”-opdrachten, waaronder plaatsnamen raden in zinnen en liedjes herkennen. En van alles daartussen: theezakjes ruiken en voorwerpen voelen. Iedereen deed zijn best om de wisselbeker in de wacht te slepen. 

De avond werd afgesloten met de prijsuitreiking en een laatste kopje koffie met cake.  

KNA wenst iedereen een fijne vakantie!