Over ons

De oprichting

Op 18 Oktober 1940, in het eerste bezettingsjaar van de oorlog ’40-’45, kwamen samen in de zaal van cafe ‘Stern’ te Epe een select gezelschap heren, zijnde de heren G. Waaijenberg, G.J. v. Essen, J.E. Weller, E. Kooiman, J. Brummel, A. v. Westerveld en M. v. Werven, met de bedoeling tot de oprichting te komen van een accordeonvereniging. Om dit tot stand te brengen waren ook aanwezig uit Apeldoorn, van de aldaar reeds bestaande accordeonvereniging ‘Kunst en Vermaak’ de maestro van dit orkest, de heer E.J. v. Toorn, de heer E. v. Essen en nog een bestuurslid. De samenkomst van deze heren mondde uit in een succes. De oprichting kwam tot stand met als bestuur: voorzitter de heer Weller, en verder de heren: Kooiman, Waaijenberg, Brummel en Westerveld. De naam van de vereniging was snel gevonden: ‘Kunst Na Arbeid’.

Onze dirigent

Sinds 2019 is Leo van Lierop de dirigent van KNA. 

Voorgaande dirigenten

De eerste dirigent, die mede de oprichting mogelijk heeft gemaakt, was de heer E.J. van Toorn uit Apeldoorn. In de notulen van de vereniging valt te lezen, dat zijn vergoeding F 6,- per avond bedroeg.
De tweede dirigent was de heer J. Brekvoort uit Deventer. Hij begon zijn dirigentschap in 1950 en eindigde in 1956.
Op 18 december 1956 begon de heer H. Rekers uit Nunspeet en bleef dirigent tot 1964.
Daarna keerde de heer E.J. van Toorn terug aan het front en bleef tot 1971.
In dat jaar kwam de heer J.H. Deden uit Emmeloord aan het roer. Hij was het langst bij onze vereniging namelijk tot 1996. Hij was bijna 25 jaar dirigent. Toen de heer Deden goed en wel dirigent was van het A- en B- Orkest, bleken er bij verschillende leden, die ook lesgaven, veel leerlingen te zijn die wel in orkestverband wilden spelen. Helaas had de heer Deden geen tijd en mogelijkheid om deze groep onder zich te nemen. Daarop heeft het bestuur in 1972 aan Dick Visch gevraagd of hij dat zou willen doen. Toen was het C-Orkest een feit. Op de allereerste repetitie verschenen er maar liefst 21 leerlingen.

Daarna kwam de heer J. van Schuppen. Een veelbelovende, jonge dirigent, die zelf ook zeer actief is in het bespelen van de accordeon. Hij heeft gedirigeerd tot november 2005.
Vanaf november 2005 was Willie Buunk uit Deventer onze dirigent. Zij is een vrouw met veel ervaring. Vele hoogtepunten hebben wij met haar beleefd totdat zij eind 2014 te kennen gaf te willen stoppen, dus er moest een nieuwe dirigent worden gezocht.
Vanaf februari 2015 was Jeroen Gulikers onze dirigent, een jongeman met toch al veel ervaring op orkesten gebied. Zo is hij dirigent van Acc.ver. Amady uit Brummen en Acc.ver. Aeolus uit dieren. Met hem hebben wij 4 jaar mogen musiceren en concerten mogen geven o.a. jubileum concert 2015 en een uitwisselings project met Akkordeon Club 1933 uit Rüsselsheim en de najaarsuitvoeringen van KNA en deelname accordeonfestival in Ede.

Bestuur

Shirley Hagen-Bastiaan, voorzitter
Bettie Ordelman-Broekhuis, penningmeester
Hanneke Nijkamp, secretaris
Eddy Bouwmeester
Jantine Kooiman-Pannekoek
Henriëtte van Zuuk-Pannekoek